Server #1View: 199,477

Chàng trai sở hữu năng lực đặc biệt phần 4

Chàng trai sở hữu năng lực đặc biệt phần 4, sau một thời gian hoạt động thì có vẻ như là quán cafe mà cậu đang làm có thể sẽ phải đóng của nhưng bằng một cách nào đó mà cậu lại có thể giải vây được tình trạng trước mặt hơn thế là những cô gái đã quan hệ cùng cậu có vẻ như họ đã thực sự yêu thích cậu cho dù không cần có năng lực đặc biệt thì họ cũng sẽ chủ động tìm đến cậu mỗi khi họ lên cơn nứng.