Server #1View: 425,505

Địt cô giáo cũ ở thời học trung học phần 2

Địt cô giáo cũ ở thời học trung học phần 2, sau khi tôi đã gặp được cô rồi thì hàng ngày tôi sẽ đến để đi tàu điện để được làm tình cùng cô ấy cho đến khi nào mà cô ấy chuyển đi thì mới thôi nhưng một vấn đề không may sảy ra đó là tôi đã địt cô ấy khiến cô ấy mất đi sức lực sau đó thì tôi bị bắt và cô ấy đã chuyển đi đâu thì tôi cũng không rõ nữa