Server #1View: 312,427

Kế hoạch thôi miên trường nữ sinh

Kế hoạch thôi miên trường nữ sinh, cậu có một năng lực đặc biệt đó là thôi miên nhưng mục tiêu của cậu khá cao thế là cậu bắt đầu đi thôi miên những nữ sinh và giáo viên của trường đối với những người này thì cậu sẽ cho họ một buổi huấn luyện đặc biệt trước khi đi gặp bạn trai của mình và cậu cũng sẽ tiến gần hơn đến những gì mình mong muốn