Server #1View: 181,260

Món quà từ người chị họ xinh đẹp

Món quà từ người chị họ xinh đẹp, trong một lần về quê thì chị họ tôi đã nói rằng nếu tôi cố gắng học hành thì muốn gì chị cho nấy thế là tôi về bắt đầu đèn đuốc sách vở và cố gắng học tất cả những môm học để có thể được chị thưởng đến khi quay lại đây thì chị cũng đã thực hiện lời hứa của mình và tôi cũng đã được làm tình cùng chị sau này khi mà lớn lên thì chị đã có gia đình nhưng một hôm chị lại chạy sang nhà tôi .