Server #1View: 209,322

Vùng đất của tình dục

Vùng đất của tình dục, khi mà dân làng đang được cuộc sống hòa bình thì đột nhiên ma vương đã quay trở lại và dẫn theo một đội quân đi đến đâu là giết người cướp của không những thế còn hiếp dâm phụ nữ nữa nhưng ông ta còn chưa thật sự chưa hài lòng với kết quả này thứ mà ông ta muốn là toàn bộ thế giới này cho đến một ngày có một cô nữ kỵ sỹ muốn giết anh ta để bảo vệ dân làng nhưng không những không làm được gì anh ta còn bị anh ta hiếp dâm lại